De Stichting Bogenmakers Gilde der Lage Landen houdt zich bezig met de promotie van het traditionele boogschieten in Nederland en België. Wij doen dit door middel van onderzoek en voorlichting.

Nederland en België hebben een hele rijke traditie als het op het boogschieten aankomt. Deze traditie wordt nog al eens verdrongen, maar net als in Engeland, heeft ook hier de gewone man met een stevig en enigszins krom stuk hout in zijn knuist, heel wat bijgedragen aan de opbouw en het behoud van de Lage Landen. En daar willen wij de aandacht op vestigen.

Het Bogenmakersgilde Der Lage Landen werkt continue aan een index waarin al de bekende gegevens, van bodemvondsten tot en met manuscripten en schilderijen centraal verzameld worden. Wij werken daarbij nauw samen met musea, historici en privé verzamelaars die ons met veel enthousiasme van raad en daad voorzien

Tevens zoeken we ook nieuwe contacten, o.a. met musea waarvan wij weten dat er bijzondere dingen zijn en daar waar wij vermoeden of hopen dat er wellicht interessante dingen achter de schermen zouden kunnen liggen, hierbij kijken we ook verder dan de Lage Landen in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland.
Niet alleen ‘nemen’ wij door op locatie onderzoek te kunnen verrichten, maar ook ‘geven’ we, doordat we zijn uitgenodigd om, bijvoorbeeld, advies te leveren met betrekking tot nieuwe exposities, pijlpunten van typologieën te voorzien en onderzoeksvragen van schrijvers te beantwoorden. Zo ontstaat er een dynamische symbiose waar we trots op zijn. Het is niet voor niets dat de Hollandse Leeuw niet alleen een zwaard, maar ook een bundel pijlen in zijn klauwen heeft. Samen staan we sterk treft hier letterlijk en figuurlijk het doel.

Mocht u nog vragen of verzoeken hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.